La veritat espantosa darrere aquella nova olor del cotxe

A molta gent li encanta, però no s’adonen del perjudicial que pot ser per a la seva salut.Admet-ho: t’encanta l’olor del teu cotxe nou ja que condueixes molt. Els científics no ho saben Per què tothom estima tant l’olor d’un cotxe nou, potser és perquè la gent associa l’olor al luxe d’haver adquirit un nou conjunt de rodes. Però l’olor que s’aconsegueix amb el vostre nou viatge és realment tòxica i pot ser perjudicial per a la vostra salut, de la mateixa manera que aquestes olors domèstiques que poden indicar una cosa perillosa.Robert Weitz, investigador microbià certificat i fundador de RTK Environmental Group, assegura que el nou aroma de cotxe que creieu està format en una cosa anomenada compostos orgànics volàtils o COVs. La nova olor del cotxe es produeix quan els diversos materials que formen el vostre cotxe outgas i alliberen COVs. Aquesta és una de les coses que no us ho explicaran els concessionaris de vehicles.Els materials emprats a l’interior d’un cotxe nou inclouen poliuretà o polièster i diverses pintures, plàstics i segellants. Les molècules de COV alliberades d’aquests materials acaben per evaporar-se, però al principi són molt perjudicials per als humans, sobretot en un espai reduït.

There are many VOCs that cause cancer (carcinogens) and most will produce symptoms in many individuals including respiratory, headaches, and joint and muscle pain. We are all built differently and the VOCs have different effects on all of us