Tema controvertit de la salut: les seccions C provoquen problemes de gluten

Actualment, aproximadament un de cada tres nadons als Estats Units es lliura per cesària, amb un augment del 53% a partir del 1996, segons el CDC.

A baby born vaginally gets exposed to a ton of bacteria while traveling through the birth canal compared with a C-section baby who lands in a surgeon’s sterile gloves